Competente si Ghiduri

 • Acasa
 • Competente si Ghiduri

Codul Deontologic al Medicului Stomatolog Descarcă aici

Specialitățile medicinei dentare și gradele profesionale

Specialitățile din domeniul medicinei dentare sunt prevăzute în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală aprobat prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1509/2008, cu modificările și completările ulterioare.

După completarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1348/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, specialitățile medicinei dentare sunt:

 1. Chirurgie dento-alveolară
 2. Ortodonție și ortopedie dento-facială
 3. Endodonție*
 4. Parodontologie*
 5. Pedodonție*
 6. Protetică dentară*
 7. Chirurgie stomatologică și maxilo-facială*
 8. Stomatologie generală*

*Specialități care nu beneficiază de recunoaștere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Notă: Formarea în specialitatea „Stomatologie generală” a fost reluată începând cu rezidențiatul din anul 2020.

Gradele profesionale existente la ora actuală în practica medicinei dentare sunt: medic rezident, medic specialist și medic primar.

Consiliul național al corpului profesional a adoptat în ședința din data de 30 iunie 2012 competențele specifice, raportat la specialitățile din domeniu existente la acel moment, precum și pentru medicul specialist și medicul primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licență (medicină dentară și medicină generală), după cum urmează:

competențe în stomatologia generală, chirurgia dento-alveolară, chirurgia OMF, ortodonție Descarcă aici
competențe în protetica dentară Descarcă aici
competențe în parodontologie și endodonție Descarcă aici

Ghiduri clinice

Ghidurile clinice sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice. Aceste ghiduri prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii practicanți. Ghidurile de practică medicală introduc standarde de practică medicală general acceptate și astfel sunt reduse variațiile nedorite, unele riscuri și se elimină incertitudini ce pot apărea în exercitarea actului medical. Procesul de elaborare și revizuire conduce la consens profesional și crește responsabilitatea personalului medical. Prin ghidurile de practică medicală se standardizează înregistrările și documentarea actului medical.

 • GHID DE PRACTICĂ ÎN CHIRURGIA DENTO-ALVEOLARĂ Descarcă aici
 • Ghidul de practică în Medicina Dentară – ALGORITMUL TERAPEUTIC LA PACIENȚII SUB TERAPIE ANTIRESORBTIVĂ/ANTIANGIOGENICĂ Descarcă aici
 • Ghidul de practică în Medicina Dentară – Managementul perioperator al pacienților cu afecțiuni generale asociate care necesită intervenții chirurgicale de mică amploare Descarcă aici
 • GHID DE PRACTICĂ ÎN CHIRURGIA ORO-MAXILO-FACIALĂ Descarcă aici